Beth yw Messe Frankfurt?

Proffil cwmni

Messe Frankfurt

            Messe Frankfurt yw trefnydd ffair fasnach, cyngres a digwyddiadau fwyaf y byd gyda'i thiroedd arddangos ei hun.Mae'r Grŵp yn cyflogi bron i 2,500 o bobl mewn 29 o leoliadau ledled y byd.

Mae Messe Frankfurt yn dod â thueddiadau'r dyfodol ynghyd â thechnolegau newydd, pobl â marchnadoedd, a chyflenwad â galw.Lle mae gwahanol safbwyntiau a sectorau diwydiant yn dod ynghyd, rydym yn creu lle ar gyfer cydweithredu, prosiectau a modelau busnes newydd.

Un o USPs allweddol y Grŵp yw ei rwydwaith gwerthu byd-eang clos, sy'n ymestyn ledled y byd.Mae ein hystod gynhwysfawr o wasanaethau – ar y safle ac ar-lein – yn sicrhau bod cwsmeriaid ledled y byd yn mwynhau ansawdd a hyblygrwydd cyson uchel wrth gynllunio, trefnu a chynnal eu digwyddiadau.

Mae'r ystod eang o wasanaethau'n cynnwys rhentu meysydd arddangos, adeiladu a marchnata ffair fasnach, gwasanaethau personél a bwyd.Gyda'i bencadlys yn Frankfurt am Main, mae'r cwmni yn eiddo i Ddinas Frankfurt (60 y cant) a Thalaith Hesse (40 y cant).

 

 

Yr hanes

          Mae Frankfurt wedi bod yn adnabyddus am ei ffeiriau masnach ers dros 800 mlynedd.

         Yn yr Oesoedd Canol, cyfarfu masnachwyr a dynion busnes yn y “Römer”, adeilad canoloesol yng nghanol y ddinas a wasanaethodd fel marchnad;o 1909 ymlaen, cyfarfuant ar dir y Festhalle Frankfurt, i'r gogledd o Orsaf Ganolog Frankfurt.

Mae’r ffair fasnach gyntaf yn Frankfurt i’w dogfennu’n ysgrifenedig yn dyddio’n ôl i 11 Gorffennaf 1240, pan gafodd Ffair Fasnach yr Hydref Frankfurt ei galw i fodolaeth gan yr Ymerawdwr Frederick II, a ddyfarnodd fod masnachwyr a oedd yn teithio i’r ffair dan ei warchodaeth.Rhyw naw deg mlynedd yn ddiweddarach, ar 25 Ebrill 1330, derbyniodd Ffair Wanwyn Frankfurt ei braint hefyd gan yr Ymerawdwr Louis IV.

Ac o'r amser hwn ymlaen, cynhaliwyd ffeiriau masnach yn Frankfurt ddwywaith y flwyddyn, yn y gwanwyn a'r hydref, gan ffurfio'r strwythur sylfaenol ar gyfer ffeiriau nwyddau defnyddwyr modern Messe Frankfurt.

 

 

 Golau + Adeilad 2022